Operatietechnieken

Bij beide operatietechnieken wordt een lumbale hernia verwijderd, waarbij het idee is dat daardoor de druk op de zenuwwortel en de uitstralingspijn van patiënten met een lumbosacraal radiculair syndroom afneemt en het functioneren verbetert. Op dit moment is nog niet voldoende aangetoond welke van de twee technieken effectiever is. De motivatie voor deze studie is dan ook dat wij nog niet weten of PTED net zo goed is als de open microdiscectomie. We kunnen daarom nog geen uitspraken doen over de effectiviteit van de techniek zelf.


Open (micro)discectomie

Beknopte uitleg open (micro)discectomie:

Open microdiscectomie geldt op dit moment wereldwijd als de gouden standaard indien een lumbale hernia operatie wordt verricht. Deze operatie wordt vaak onder algehele narcose uitgevoerd.

Ter hoogte van de hernia wordt een kleine snede in de rug gemaakt om via de achterkant van de rug de hernia te kunnen bereiken. Vervolgens zal de chirurg de hernia verwijderen. De hernia wordt onder direct zicht van de chirurg verwijderd. Om de hernia duidelijker in beeld te krijgen gebruikt de chirurg vaak een bril met loepjes of een operatiemicroscoop. Voor meer informatie over de techniek kunt u terecht bij het desbetreffende ziekenhuis. 


Beknopte uitleg voor specialist:

De open microdiscectomie wordt onder algehele of spinale anesthesie uitgevoerd via een dorsale paraspinale benadering. Na unilateraal afschuiven van paraspinale musculatuur wordt een flavectomie en eventueel een partiële laminotomie verricht. De hernia wordt verwijderd en indien nodig kan een foramenstenose worden behandeld met een foraminotomie. In de rug wordt een kleine snede gemaakt (± 3-5 cm) om onder direct zicht de HNP te verwijderen. Hierbij kan eventueel een bril met loepjes of een microscoop gebruikt worden.


PTED

Beknopte uitleg PTED:

Bij de PTED-techniek wordt er onder lokale verdoving de hernia benaderd. Dit gebeurt via de zijkant van de rug door een opening van ± 8 mm. De hernia wordt door middel van een endoscoop met werkkanaal benaderd waarbij de chirurg via een beeldscherm de hernia kan zien. Gedurende de hele ingreep is de patiënt aanspreekbaar en in staat direct feedback te geven aan de chirurg over het benaderen en mogelijk raken van een zenuw. Normaal gesproken mogen patiënten een aantal uur na de operatie naar huis. De PTED-techniek vergt een andere aanpak dan de reguliere methode en blijkt veelal een langere leercurve te hebben voor chirurgen. PTED-studie chirurgen zullen daarom in het Park Medisch Centrum een leertraject in gaan om de techniek goed onder de knie te krijgen.
Beknopte uitleg voor specialist:

PTED staat voor Percutane Transforaminale Endoscopische Discectomie. Dit is een operatie waarbij een lumbale hernia wordt verwijderd via het foramen door middel van een endoscopische techniek. De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving in de setting van een dagbehandeling. Voor een gedetailleerde uitleg van de techniek verwijzen we door naar de volgende publicatie met film. Dit filmpje is gemaakt door het onderzoeksteam en kan via onderstaande knop worden bekeken.

Belangrijke kanttekening

PTED moet nog onderzocht worden en de effectiviteit ten op zichtte van de klassieke open microdiscectomie is nog onvoldoende aangetoond. Beide operaties zijn ingrepen, waarbij complicaties kunnen ontstaan. Meer informatie over de technieken zelf kunt u opvragen bij het desbetreffende ziekenhuis en met uw chirurg bespreken. 

Open (micro)discectomie

Directe verschillen             

· Algehele narcose

· Snede via achterkant (±3-5cm)

· Direct zicht op de hernia

· -±1 dag opname (mits complicaties)


PTED

Directe verschillen     

· Lokale verdoving

· Snede via zijkant (±8mm)

· Via een camera zicht op de hernia

· Geen opname (mits complicaties)