Informatie professionals

Om de (kosten)effectiviteit te onderzoeken wordt een grootschalig gerandomiseerd vergelijkend onderzoek uitgevoerd, waarna een observationele studie zal volgen. Twee gerandomiseerde groepen worden gemaakt door middel van een computerloting. De ene groep zal open microdiscectomie ondergaan en de andere groep PTED. Een patiënt heeft dus 50% kans dat hij de open microdiscectomie ondergaat en 50% kans op PTED. De (kosten)effectiviteit wordt gemeten in beide groepen om ze vervolgens met elkaar te vergelijken.

Meten (kosten)effectiviteit


De (neuro)chirurg oordeelt of een operatie geïndiceerd is. Dit doet hij o.a. aan de hand van de ervaren beenpijn van de patiënt. Het meten van de beenpijn wordt daarom als belangrijke indicator gezien voor de beoordeling van de effectiviteit van de operatietechnieken. Naast de effectiviteit zullen ook de kosten die gepaard gaan met de operatietechnieken in kaart gebracht worden. Kosten variëren van de operatietechniek zelf tot aan het werkverzuim en medicatiegebruik van de patiënt. Verdere meetinstrumenten die gebruikt gaan worden om de patiënt te monitoren staan samen met de meetmomenten beschreven in volgende tabel:

* De standaardcontrole wordt niet altijd door de arts uitgevoerd en is afhankelijk van de standaard procedures van het desbetreffende ziekenhuis.

Draaiboek

Als deelnemend personeel kunt u het draaiboek opvragen. Voor het opvragen hiervan kunt u contact opnemen via de contactgegevens hieronder. In het draaiboek bevinden zich onder andere de stroomschema's van het baliepersoneel, verpleegkundigen, chirurgen en patiënten.

Formulier voor vragen/opmerkingen gericht aan de onderzoekers van de PTED-studie