Laatste nieuws PTED-studie

Hier vindt u het laatste nieuws rondom de PTED-studie.

Het PTED-onderzoek is vanaf 1 januari 2016 officieel van start gegaan. De deelnemende ziekenhuizen zijn ondertussen geworven voor deze studie. De deelnemende ziekenhuizen zijn:

• Park Medisch Centrum in Rotterdam
• Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem
• Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp
• Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg
• Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam
• Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht

PTED werd in het begin van de studie alleen in het Park MC uitgevoerd. De overige chirurgen uit de andere ziekenhuizen volgden rondom deze periode een leertraject om de PTED-techniek te kunnen uitvoeren. Sinds januari 2017 is dit leertraject voorbij. Open (micro)discectomie wordt in alle ziekenhuizen uitgevoerd.

Het onderzoek is door de Medische Ethische Toetsing Commissie (METC) van de Vrije Universiteit Amsterdam goedgekeurd. Het onderzoek zal volgens het onderzoeksprotocol worden uitgevoerd en de onderzoekers zullen zich houden aan de wettelijke regelgeving rondom mens gebonden onderzoek en ‘good clinical practice’ en de wetenschappelijke integriteit naleven.

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoek wordt vanuit de Vrije Universiteit, het Erasmus MC, het Rijnstate ziekenhuis en het LUMC uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is niet van eigen belang voor de Vrije Universiteit, het Erasmus MC, Rijnstate en het LUMC. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Deelname onderzoek

Of u ook terecht kan voor een operatie is afhankelijk van uw medische aandoening en de capaciteit van de deelnemende ziekenhuizen. Hierover kunt uw neurochirurg u meer over informeren.

Feiten onderzoek

In totaal kunnen 682 patiënten deelnemen aan het eerste gedeelte van de PTED-studie. De eerste operatie van de PTED-studie vond op 16 februari 2016 plaats.  In juni 2018 zijn 500 patiënten in het onderzoek opgenomen.